EAC Gedragsrevalidatie Paarden

EAC Gedragsrevalidatie voor Paarden
Loop jij vast met het gedrag dat je paard laat zien? Loop je tegen onmogelijkheden aan tijdens normale dagelijkse zorg, zoals bijvoorbeeld het bekappen van de hoeven, gewassen worden of trailer laden?

Mijn methode van EAC Gedragsrevalidatie voor Paarden kan dé oplossing zijn. Ik richt me op gedragsrevalidatie omdat veel paarden (en mensen) lijden onder ongewenst gedrag en gedragsproblemen. Paarden zijn in bepaalde gevallen niet meer in staat om hun functie te vervullen en dan ziet men helaas vaak nog maar één oplossing.

Het Van Dale woordenboek geeft de volgende betekenis voor ‘revalidatie’, namelijk:
‘het weer in staat maken werk te verrichten, een functie te vervullen’.

Aangezien paarden vaak een functie hebben en mens en paard samen vastlopen als deze functie door gedragsproblemen niet meer vervuld kan worden, vond ik revalidatie een goede term voor mijn methode. Ik zie het echter wel breder dan de beschrijving van Van Dale.

EAC Gedragsrevalidatie voor Paarden staat voor:

‘het weer in staat maken vanuit plezier, ontspanning en gezondheid werk te verrichten of een functie te vervullen in combinatie met het herstellen van de band tussen paard en mens.’

Binnen mijn methode beperk ik me dus niet tot uitsluitend het veranderen van het gedrag. Ik kijk samen met de ‘eigenaar’ naar alles wat anders kan binnen het management en ook gebruik ik mijn gave (naast de wetenschappelijke basis) om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van zowel paard als mens. Het is mijn doel dat het gedrag herstelt en dat paard en eigenaar op een nieuwe manier leren communiceren met elkaar.

Positieve Manier van Trainen 
Nadat ik me in allerlei manieren van training heb verdiept en een studie Equine Behaviour heb afgerond, heb ik (en ook mijn paard) geconcludeerd dat een positieve benadering bij het trainen van paarden enorm goed werkt en ook nog eens vanuit ethisch oogpunt helemaal verantwoord is.

Een grote plus is dat ik, naast mijn kennis en ervaring met het trainen en de gedragsmodificatie, ook mijn gave gebruik waarmee ik verbinding leg met het paard. Paarden reageren goed op de positieve benadering en ook op mijn vermogen om snel met het paard te verbinden.

Ik bied hiervoor de volgende mogelijkheden:

EAC Gedragsrevalidatie – Trajecten
Je betaalt (vooraf) voor een gekozen traject met begeleiding.
A. Maandtraject Basis € 350
– 1 analyse inclusief aanleren clicker/target, start en advies (duur 90 minuten);
– 4 vervolgafspraken binnen de afgesproken maand (duur 45 minuten per afspraak);
– elke week een telefonisch contactmoment om je intussen te begeleiden (duur 15 minuten per week);
– de mogelijkheid om een video in te sturen zodat ik je proces kan begeleiden (video van maximaal 10 minuten).
(indien nodig: vervolgtraject € 295 per maand)

B. Maandtraject intensief € 550
– 1 analyse inclusief aanleren clicker/target, start en advies (duur 90 minuten);
– 8 vervolgafspraken binnen de afgesproken maand (duur 45 minuten per afspraak);
– elke week een telefonisch contactmoment om je intussen te begeleiden (duur 15 minuten per week);
– de mogelijkheid om twee keer een video in te sturen zodat ik je proces kan begeleiden (video van maximaal 10 minuten).
(indien nodig: vervolgtraject € 495 per maand)

De trajecten kunnen indien nodig per maand verlengd worden, uiteraard op basis van beschikbaarheid.

Hoe lang het traject duurt, is mede afhankelijk van jouw inzet tijdens het traject. Het kan verrassend snel gaan, maar hierover kan ik vooraf geen beloftes doen. Ik zal je in ieder geval voldoende handvatten geven om ook tussendoor met je paard aan het probleem te werken, zodat het probleem zo snel mogelijk en zo goed mogelijk wordt opgelost.
Om je paard en jou de beste kans van slagen te geven, neem ik bij gedragsrevalidatie het voortouw en leer ik jou wat je kunt doen tussen onze afspraken door.

Neem gerust contact met me op als je begeleiding wil bij het veranderen en/of trainen van het gedrag van je paard, telefoonnummer 06 1980 2463. 

De Voordelen van Clicker Training
– het concept van ‘shaping’ wordt gebruikt waarbij iedere kleine stap in de goede richting wordt beloond;
– er wordt gebruik gemaakt van positieve bekrachtiging wat het vermogen van het geheugen vergroot;
– met de clicker kun je heel precies en snel het gewenste gedrag belonen. Dit versnelt het leren;
– met clicker training word je door je paard gezien als degene die goede dingen brengt. Het paard begint daardoor de sessie met een positieve houding;
– clicker training vergroot het enthousiasme doordat je variatie in het belonen kunt aanbrengen;
– vanuit de fysiologie is bewezen dat door het aanmaken van bepaalde stoffen in het brein (dopamine en serotonine) het leren wordt vergroot en dat het paard zich ontspannen voelt;
– alle 7 geheugenposities zijn beschikbaar voor leren omdat er geen een gebruikt wordt voor het verwerken van angst. Leren gaat hierdoor sneller en ook het bevestigen van het geleerde gebeurt efficiënter;
– paarden worden creatiever door clicker training omdat ze leren dat nieuw gedrag een beloning oplevert.